entre
My Auris

at Nha Khoa My Auris

[Giải đáp] Niềng răng có đi bơi được không? https://myauris.vn/giai-dap-nieng-rang-co-di-boi-duoc-khong Niềng răng có đi bơi được không thì theo chuyên gia, bơi lội sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả niềng răng. Vì vậy bạn có thể tham gia bơi lội bình thường.

post_img