entre
My Auris

at Nha Khoa My Auris

Bọc răng sứ cho răng cửa bị sâu Nên hay không nên http://phuongtanthanh.gov.vn/page/Boc-rang-su-cho-rang-cua-bi-sau-Nen-hay-khong-nen.html Răng sâu có thể bọc sứ, kể cả răng cửa. Nếu được phát hiện sớm và điều trị sớm, sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính thẩm mỹ của răng.

Bọc răng sứ cho răng cửa bị sâu Nên hay không nên
http://phuongtanthanh.gov.vn/page/Boc-rang-su-cho-rang-cua-bi-sau-Nen-hay-khong-nen.html
Răng sâu có thể bọc sứ, kể cả răng cửa. Nếu được phát hiện sớm và điều trị sớm, sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính thẩm mỹ của răng.