entre
My Auris

at Nha Khoa My Auris

[Chia sẻ] Trồng răng Implant mất bao nhiêu thời gian? https://myauris.vn/chia-se-trong-rang-implant-mat-bao-nhieu-thoi-gian Trồng răng Implant mất bao nhiêu thời gian thì quá trình cấy trụ răng chỉ mất từ 20 đến 30 phút. Tuy nhiên sẽ cần từ 4 đến 6 tháng để trụ tích hợp tốt

post_img