entre
My Auris

at Nha Khoa My Auris

[GIẢI ĐÁP] Trồng răng implant bao lâu thì xong? https://myauris.vn/trong-rang-implant-ghep-xuong-vi-sao-nen-thuc-hien Trồng răng implant ghép xương là thủ thuật thường gặp khi xương hàm bị tiêu hủy. Thêm xương tự thân hoặc xương nhân tạo, sau đó mới trồng trụ implant.

post_img