entre
My Auris

at Nha Khoa My Auris

[Hỏi Đáp] Bọc răng sứ đức giá bao nhiêu tiền? https://myauris.vn/hoi-dap-boc-rang-su-duc-gia-bao-nhieu-tien Bọc răng sứ đức giá bao nhiêu phụ thuộc vào loại sứ. Ví dụ, răng sứ Zirconia: 3.000.000đ, Lava: 9.000.000đ, Emax: 12.000.000đ.

post_img