entre
V

Content Creator at vegas79

**Lô kép là gì?** Lô kép là một trong những loại hình chơi xổ số phổ biến ở Việt Nam. Lô kép là một con số xuất hiện hai lần trong bảng kết quả xổ số. Ví dụ, kết quả xổ số hôm nay là 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, thì nếu có con số 01 xuất hiện hai lần trong bảng kết quả thì đó là lô kép. >>Xem thêm: https://boosty.to/vegas79sale1/posts/f49bf476-fea6-481e-a20b-2ec07f310b51?share=success_publish_link **Tính chất của lô kép** Lô kép có tính chất như sau: * **Khả năng xuất hiện:** Lô kép có xác suất xuất hiện cao hơn so với các loại hình chơi xổ số khác. Theo thống kê, xác suất xuất hiện của lô kép là khoảng 1/100, trong khi xác suất xuất hiện của lô tô là 1/800....