entre
Tuấn Hưng Phát

Account Manager at Công ty TNHH TM Tuấn Hưng Phát

Trọng lượng riêng của thép tương ứng là 7850 N/m3. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng loại thép sẽ có mức trọng lượng riêng khác nhau, thường sẽ giao động từ 77500 80500 N/m3. Tùy thuộc vào hình dáng, kích thước của thép, ví dụ như: thép tấm, ống thép, tròn, thép hình,.. Ta sẽ tính toán khối lượng của những loại thép này. >>> Tìm hiểu chi tiết hơn về trọng lượng riêng của thép qua bài viết sau: https://tuanhungphat.vn/trong-luong-rieng-cua-thep/

post_img