entre
Tuấn Hưng Phát

Account Manager at Công ty TNHH TM Tuấn Hưng Phát

Định nghĩa về đồng hồ đo áp suất chân sau Đồng hồ đo áp suất chân sau là loại đồng hồ đo áp suất có phần chân kết nối áp suất được đặt ở vị trí mặt sau của đồng hồ. Về mặt chức năng, đồng hồ đo áp suất chân sau không khác gì so với các loại đồng hồ đo áp suất khác. Nó vẫn sử dụng các cơ chế đo áp suất tương tự để hiển thị giá trị áp suất của môi chất lên mặt đồng hồ. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của đồng hồ đo áp suất chân sau nằm ở cách thức lắp đặt. Thay vì lắp đặt trực tiếp mặt đồng hồ lên đường ống hoặc thiết bị, đồng hồ đo áp suất chân sau được lắp đặt thông qua một ren nối. Ren nối này được đặt ở mặt sau của đồng hồ, giúp cho mặt đồng hồ song song với đường ống hoặc thiết bị. Ưu...

post_img