entre
Tuấn Hưng Phát

Account Manager at Công ty TNHH TM Tuấn Hưng Phát

Cách tính hóa đơn nước sinh hoạt chính xác nhất tại Việt Nam (Cập nhật 04/06/2024) 1. Xác định lượng nước tiêu thụ: - Xem số liệu trên đồng hồ nước vào đầu tháng và cuối tháng để xác định lượng nước tiêu thụ trong tháng. - Nếu nhà bạn sử dụng nhiều đồng hồ nước, hãy cộng số liệu trên tất cả các đồng hồ để xác định tổng lượng nước tiêu thụ. 2. Xác định bậc thang giá nước: - Giá nước được chia thành nhiều bậc thang khác nhau dựa trên lượng nước tiêu thụ theo quy định của địa phương....

post_img