entre

Bio

"Thông tin liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp XSMB66: Thương hiệu: XSMB66 Địa chỉ: 45 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Website: https://xsmb66.com/ SĐT: 0782546834 Gmail: xosos666@gmail.com

Roles

Content CreatorCoachEntrepreneurAspiring Entrepreneur

Interests

AR/VRAccountingAdvertisingApp Development

Looking For

Build a team or hire talentMeet new peopleFind a mentor or coach